شماره 117 سینما تئاتر

Picbaranمطالبی درباره سگ سگوت

شماره جدید سینما تأتر هم با مطالب خواندنی از نمایش "سگ سکوت" منتشر شد.

سینما تئاتر، شماره ۱۱۷، سال پانزدهم، شهریور ۱۳۸۸

/ 0 نظر / 45 بازدید