/ 2 نظر / 66 بازدید
رسپینا

____________000000 __________000000000000______000000000000 ______000000000000000000__000000000000000000 ____00000000000000000000000000000000000000000 ___00000000000000___000000000___00000000000000 __000000000000000___000000000___000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000000000___000000000___0000000000000000 _0000000000___000000000000000000000___0000000000 __000000000___000000000000000000000___000000000 ___000000000___0000000000000000000___000000000 _____000000000___000000000000000___000000000 _______00000000____00000000000____00000000 __________0000000_______________0000000 _____________0000000000000000000000000 _______________000000000000000000000 __________________000000000000000 ___________________000000000000 ______________________000000 _______________________0000 ________________________ سلام دوست من من آپم سری نیم نگاهی منتظرتما ببینم تو نظر دا

زهره

باحال بود.حامد واقعا بازیگر متفاوتیه و اونقدر دوست داشتنیه که هر عکس العملی از طرف اون برام جالبه. ولی جایی گفته بود از نظر ش گلشیفته ترانه و باران بهترینها هستن!!! گلشیفته رو قبول دارم ترانه بازیگر خوبیه(متوسطه خوب) اما باران خیلی معمولیه و گاهی هم خیلی ضعیف!!! از حامد بعید بود!ّپس هدیه لیلا(حاتمی) مریلا ساره .... ببخشید اگه مربوط نبودا ته دلم مونده بود!