پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1386

گفت و گو با باران کوثری بازیگر «خون بازی» ساخته رخشان بنی اعتماد

نوشتم باران آسمان نبارید نوشتم باران ترانه نرویید نوشتم باران سینما خیس شد! «خون بازی» را دیده ای برادر؟ «خون بازی» را دیده ای خواهر؟ ندیده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید