عکس‌های سایت دوربین از نمایش سگ سکوت ویژه خبرنگاران و منتقدان - 28 مرداد 1388

نمایش سگ سکوت / پانته‌آ بهرام
نمایش سگ سکوت / بابک حمیدیان
نمایش سگ سکوت / سارا ریحانی
نمایش سگ سکوت / بابک حمیدیان
نمایش سگ سکوت / باران کوثری / بابک حمیدیان
نمایش سگ سکوت / بابک حمیدیان
نمایش سگ سکوت / باران کوثری
نمایش سگ سکوت / بابک حمیدیان
نمایش سگ سکوت / باران کوثری
نمایش سگ سکوت / بابک حمیدیان
نمایش سگ سکوت / باران کوثری
نمایش سگ سکوت / بابک حمیدیان
نمایش سگ سکوت / پانته‌آ بهرام
نمایش سگ سکوت / سارا ریحانی
نمایش سگ سکوت / پانته‌آ بهرام
نمایش سگ سکوت / سارا ریحانی
نمایش سگ سکوت
نمایش سگ، سکوت
نمایش سگ، سکوت / سارا ریحانی
نمایش سگ، سکوت / پانته‌آ بهرام
نمایش سگ، سکوت / پانته‌آ بهرام
نمایش سگ، سکوت
نمایش سگ، سکوت
نمایش سگ، سکوت / باران کوثری
نمایش سگ، سکوت / باران کوثری
نمایش سگ، سکوت / پانته‌آ بهرام و باران کوثری
نمایش سگ، سکوت / پانته‌آ بهرام عکس: احسان رافتی، دوربین، تماشاخانه ایرانشهر، 28 مرداد 1388

/ 0 نظر / 69 بازدید